پیشنهاد‌های جذاب و شخصی برای کاربر سایت‌شما

/
آیا سایت شما بین کاربران استقلالی و پرسپولیسی تفاوت قائل می‌ش…

اجزای اصلی یک پیشنهاد‌دهنده بلادرنگ

/
در اینجا قطعات اصلی یک سامانه‌پیشنهاد‌دهنده(Recommender System) بلادرنگ را به زبان ساده معرفی ک…