آخرین آیتم‌هایی که کاربر با آنها تعامل داشته است

/
صد‌ها کاربر(شناس/ناشناس) هم اکنون روی سایت هستند. می‌خواهیم ب…

خوشه‌بندی ویژگی‌ها

/
میخواهم بدانم ویژگی‌های پیرامون یک ویژگی معین در نظر عموم کا…

پیشنهاد مبتنی بر ویژگی‌

/
میخواهیم به کاربر تنها آیتم‌هایی را پیشنهاد کنیم که علاوه بر …

ویژگی‌های مشابه

/
میخواهم بدانم آیتم‌هایی که در نظر کاربران به یک آیتم خاص بسیار…

محبوب‌ترین ‌ویژگی‌ها

/
در یک فروشگاه آنلاین، صاحب سایت می‌خواهد بداند که ویژگی‌هایی که آیتم‌های مح…

افزودن محتوا به آیتم

/
در یک فروشگاه آنلاین، کاربران به خرید یک کالا بسیار علامند هستند. صا…

فراموشی آیتم

/
  آیتم‌هایی را از سایت حذف کرده‌ام. دیگر در فهرست محصولاتم نیستن…

محبوبت‌ترین‌ها

/
محبوب‌ترین آیتم‌های سایت شما کدامند؟  از دیروز تا اکنون چه تغییری در فهر…

آیتم‌های مشابه

/
کاربر در جستجوی آیتمی به سایت آمده است. چگونه آیتم‌ها را مرتب …