آنچه از کاربران به شما می‌گوییم

/
سایتی هزاران بلکه میلیون‌ها کاربر دارد. از روحیات و خواسته‌های …

آخرین آیتم‌هایی که کاربر به آنها علاقه محسوسی نشان داده است

/
کاربری به آيتمی بسیار علاقمند است، ولی قادر به خرید آن نیست. سا…

آخرین ویژگی‌هایی که کاربر با آنها تعامل داشته است

/
صد‌ها کاربر(شناس/ناشناس) هم اکنون روی سایت شما هستند. هر یک ب…

آخرین آیتم‌هایی که کاربر با آنها تعامل داشته است

/
صد‌ها کاربر(شناس/ناشناس) هم اکنون روی سایت هستند. می‌خواهیم ب…

خوشه‌بندی ویژگی‌ها

/
میخواهم بدانم ویژگی‌های پیرامون یک ویژگی معین در نظر عموم کا…

پیشنهاد مبتنی بر ویژگی‌

/
میخواهیم به کاربر تنها آیتم‌هایی را پیشنهاد کنیم که علاوه بر …

ویژگی‌های مشابه

/
میخواهم بدانم آیتم‌هایی که در نظر کاربران به یک آیتم خاص بسیار…

محبوب‌ترین ‌ویژگی‌ها

/
در یک فروشگاه آنلاین، صاحب سایت می‌خواهد بداند که ویژگی‌هایی که آیتم‌های مح…

افزودن محتوا به آیتم

/
در یک فروشگاه آنلاین، کاربران به خرید یک کالا بسیار علامند هستند. صا…