الگو‌های متنی

برای انطباق الگو‌های متنی با مقادیر ویژگی‌ها از استاندارد رگولار اکسپرشن (Regular Expression) استفاده کرده‌ایم. یعنی می‌توانید الگو‌ها را به سادگی توسط رگولار اکسپرشن در اختیار سرویس قرار داده و نتایج مطلوب را دریافت کنید.

 

Regex2.4

تمام متد‌هایی که در نام آنها واژه Regex مشاهده می‌شود از این مزیت بهره می‌برند.

نمونه‌هایی از کارکرد‌های رگولاراکسپرشن را می‌توانید در این پست ملاحظه کنید.